Contact Information

800 Changde Lu, 800 Show, 1/F, Bldg A3-1, near Changping Lu

contact@ruijincajun.com

+86 21 3255 3368